خط شکنان: پلاک قطعه ای آلومینیمی است که به صورت گردنبند برای شناسایی رزمندگان استفاده می گردید . بر روی این قطعه فلز نسوز کد هایی که مشخص کننده مشخصات رزمنده و لشکر محل خدمت اوست حک شده بود . کلیه رزمندگان اسلام در بدو ورود به منطقه عملیاتی موظف به دریافت و استفاده از آن در تمام موقعیت های جبهه بودند . همچنین رزمندگان اسلام مستقر در خط مقدم در شب های عملیات موظف بودند علاوه بر آویختن آن بر دور گردن ، کد شناسایی خود را نیز بر روی لباس ها و بدن خویش بنویسند تا در صورت مفقود شدن پلاک ، در هنگام شهادت پیکر فرد قابل شناسایی و استخوانهای مطهر باقی مانده از شهدای دفاع مقدس بعد از گذشت سالها از گذشت جنک تحمیلی ، توسط همین پلاک ها شناسایی و تحویل خانواده های محترم آنها شده است . بعضی از پلاک ها از دو قطعه قابل مجزا که بر روی هر دو قطعه آن کد شناسایی حک شده بود ، تشکیل شده بود . نوع استفاده قطعه دوم این نوع پلاک ها برای مواقعی بود که امکان حمل جسد به عقب نبوده و دیگر همرزمان او با جدا کردن آن قطعه و تحویل آن به تعاون قرارگاه ، این آمکان را فراهم می آورند که فرد شناسایی گشته و از شهادت وی اطمینان حاصل نمایند.

Template Design:Dima Group