امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

احمد خواستار

عمليات بزرگ كربلاي5 با رمز يازهرا(س) از جبهه جنوب شلمچه و شرق بصره در منطقه‌اي به وسعت150 كيلومتر مربع، با هدف آزادسازي شلمچه، جزاير و مناطقت شرق بصره، انهدام ماشين جنگي عراق، پاسخ دندان شكن به شرارت‌هاي دشمن در بمباران مناطق مسكوني، در سه مرحله، از نوزده دي سال1365 با22 لشكر از سه قرارگاه آغاز شد و تا8 اسفند آن سال به مدت پنجاه روز به طول انجاميد. عمليات كربلاي5، در شرايطي انجام گرفت كه رژيم صدام قصد داشت با تبليغات گسترده در ميان حاميانش، نسبت به درت مقاومت ارتش عراق در برابر تهاجمات برق‌آساي رزمندگان اسلام، اميدي كاذب ايجاد كند. در اين عمليات، قوي‌ترين پدافند دشمن كه با كمك مستشاران خارجي ايجاد شده بود تا عمق9 كيلومتري خاك عراق درهم شكسته شد و دشمن براي مقابله با تهاجم برق‌آساي رزمندگان اسلام،140 تيپ را به اين منطقه اعـزام كرده بود كه از اين ميان81 تيپ و گردان به طور كامل و34 تيپ ديگر به ميزان50 درصد آسيب ديدند.

 

در اين عمليات ده درصد از نيروهاي هوايي عراق منهدم و سنگين‌ترين تلفات انساني به ارتش دشمن وارد گرديد. نتايج عمليات بزرگ كربلاي5: تلفات نيروي انساني دشمن:2700 اسير و چهل هزار نفر كشته و زخمي. ساير نتايج: به تصرف درآمدن150 كيلومتر مربع از جمله پاسگاه‌هاي بوبيان، شلمچه، كوت سواري و خين و همچنين جزاير بوارين و ام‌الطويل، كانال پرورش ماهي و چندين روستا در نتيجه استقرار نيروهاي اسلام در10 كيلومتري بصره. تجهيزات و امكانات: تانك و نفربر:700 دستگاه انهدامي،220 دستگاه اغتنامي، هواپيما:80 فروند انهدامي، توپ صحرايي:250 قبضه انهدامي،85 قبضه اغتنامي و400 دستگاه ساير ادوات جنگي، انهدامي، خودرو:1500 دستگاه انهدامي،500 دستگاه اغتنامي، وسايل مهندسي:100 دستگاه اغتنامي، توپ ضدهوايي:120 قبضه انهدامي،100 قبضه اغتنامي

Template Design:Dima Group