شهید «رضا شیشیه‌بری» در فرازی از وصیت‌نامه خود گفته است: «گول منافقان را نخورید همواره پشتیبان ولایت فقیه باشد و این خط را رها نکنید».

به گزارش خط شکنان، رزمندگان جان برکف استان یزد با حضور در جبهه‌های دفاع مقدس و در دفاع از اسلام و کشور کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشتند و در این راه شهدای بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی شد.

«حسین ارسلان»، «محمدحسین شیرغلامی»، «رضا شیشه‌بری»، «محمود غیاثی»، «احمد دهقان‌پورفراشاه»، «سیدعبدالحی اهل‌سادات»، «رجبعلی بستانی قلعه کهنه»، «غلامحسین سلمانی زارچی»، «علی شفیعی‌مقدم» و «احمد دهقان دهنوی» شهدایی از استان یزد هستند که در آذرماه به خیل کاروان شهیدان پیوستند که در ادامه به طور خلاصه این شهدا را معرفی می‌کنیم.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید حسین ارسلان

متولد: 1324/11/25

شهادت: 1364/09/20 جزیره مجنون

عملیات: پدافندی

محل خاکسپاری: گلزار شهدای خلدبرین

زندگینامه:

بيست و پنجم بهمن 1324، در شهرستان يزد چشم به جهان گشود. پدرش اصغر، مسگر بود.

تا پايان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و ديپلم گرفت. معلم و شاعر بود. سال 1348 ازدواج كرد و صاحب سه پسر و يک دختر شد. از سوی بسيج در جبهه حضور يافت. بيستم آذر 1364 با سمت نيروی واحد تبليغات در جزيره مجنون عراق بر اثر اصابت تركش به سينه، شهيد شد. پيكر وی را در گلزار شهدای خلدبرين زادگاهش به خاک سپردند.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید محمدحسین شیرغلامی

متولد: 1340/11/03

شهادت: 1360/09/20 بستان

عملیات:پدافندی طریق القدس

محل خاکسپاری:گلزار شهدای خلدبرین

زندگینامه:

سوم بهمن 1340، در شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش حبيب الله، حمام‌دار بود. تا پايان دوره متوسطه در رشته صنايع چوب درس خواند و ديپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيستم آذر 1360 با سمت تک‌تيرانداز در بستان بر اثر اصابت تركش خمپاره به پهلو، شهيد شد. مزار او در گلزار شهدایي خلدبرين زادگاهش واقع است.

وصیت‌نامه:

برادرم وقت خود را بیهوده نگذران

 فکر و اندیشه خود را با علوم اسلامی پرورش دهی تا سپری باشید در مقابل دشمنان اسلام به مطالعه و عبادت خدا بپردازید.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید رضا شیشه بری

متولد: 1345/01/02

شهادت: 1361/09/21 عین خوش

عملیات:پدافندی محرم

محل خاکسپاری: گلزار شهدای خلدبرین

زندگینامه:

وی دوم فروردين 1345 در شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش جلال، قصاب بود. دانش‌آموز سال دوم متوسطه در رشته انساني بود. از سوی بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و يكم آذر 1361‌ با سمت تک‌تيرانداز در عين‌خوش هنگام درگيری با نيروهای عراقی بر اثر اصابت تركش به كتف، شهيد شد. پيكر وی را در گلزار شهدای خلدبرين زادگاهش به خاک سپردند.

وصیت‌نامه:

محصلان اگر امکان است به جبهه بیایند اگر امکان وجود ندارد حداقل درستان را بخوانید.

گول منافقان را نخورید و در بسیج خدمت کنید.

خط ولایت فقیه را رها نکنید و پشتیبان این خط باشید.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید محمود غیاثی

متولد 1338/12/05

شهادت: 1359/09/21 کردستان

عملیات: پدافندی

محل خاکسپاری:گلزار شهدای خلدبرین

زندگینامه:

پنجم اسفند 1338 در شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش عباسعلي، خادم مسجد بود. تا پايان دوره متوسطه در رشته تجربي درس خواند و ديپلم گرفت. در رشته ورزشی فوتبال فعاليت مي‌كرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و يكم آذر 1359 با سمت تک‌تيرانداز در سقز بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرين زادگاهش واقع است.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید احمد دهقان پورفراشاه

متولد: 1348/01/20

شهادت: 1366/09/22 ماووت

عملیات: پدافندی

محل خاکسپاری: گلزار شهدای ابرندآباد

زندگینامه:

بيستم فروردين 1348 در شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش محمد، كارگر بافندگي بود. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. تراشكار بود. به عنوان بسيجی در جبهه حضور يافت. بيست و دوم آذر 1366 با سمت كمک آرپي‌جی‌زن در ماووت عراق بر اثر اصابت تركش به پاها، شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای روستای ايرندآباد تابعه زادگاهش قرار دارد.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید سیدعبدالحی اهل سادات

متولد: 1344/09/12

شهادت: 1364/09/23 شهر عنبر

عملیات: پدافندی

محل خاکسپاری: گلزار شهدای خلدبرین

زندگینامه:

دوازدهم آذر 1344 در شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش سيد محمد، تعميركار ساعت بود. تا پايان دوره ابتدايی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و سوم آذر 1364، با سمت تک‌تيرانداز در زبيدات عراق بر اثر انفجار نارنجک و اصابت تركش آن به چشم و صورت، شهيد شد. پيكر وی را در گلزار شهدای خلدبرين زادگاهش به خاک سپردند.

وصیت‌نامه:

پدر و مادرم اگر من کشته شدم امیدوارم نامم پاینده بماند.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید رجبعلی بستانی قلعه کهنه

متولد: 1307/09/21

شهادت: 1357/09/23 خیابان امام

محل خاکسپاری:گلزار شهدای خلدبرین

زندگینامه:

بيست و يكم آذر 1307 در شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش محمد، كارگر بافنده بود. تا پايان دوره ابتدايی درس خواند. راننده پايه يكم بود. در ورزش باستانی فعاليت می‌كرد. سال 1332 ازدواج كرد و صاحب چهار پسر و شش دختر شد. بيست و سوم آذر 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات عليه رژيم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. پيكر وی در گلزار شهدای خلدبرين همان شهرستان به خاک سپردند. همچنین فرزندش حسن نيز به شهادت رسيده است.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید غلامحسین سلمانی زارچی

متولد: 1341/04/10

شهادت: 1360/09/23 سوسنگرد

عملیات: پدافندی طریق القدس

محل خاکسپاری: گلزار شهدای  باغ رضوان زارچ

زندگینامه:

دهم تير 1341 در شهر زارچ از توابع شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش محمد، كشاورزي مي‌كرد. تا پايان دوره ابتدايی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و سوم آذر 1360 با سمت تک‌تيرانداز در سوسنگرد بر اثر اصابت تركش توپ به شهادت رسيد. پيكر وی را در گلزار شهداي باغ‌رضوان زادگاهش به خاک سپردند.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید علی شفیعی مقدم

متولد: 1324/04/13

شهادت: 1357/09/23 خیابان قیام

محل خاکسپاری: گلزار شهدای امامزاده جعفر

زندگینامه:

سيزدهم تير 1324 در شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش ميرزاحسين نام داشت. تا چهارم ابتدايی درس خواند. فرش فروش بود. سال 1357 ازدواج كرد و صاحب يک پسر شد. بيست و سوم آذر 1357 در زادگاهش هنگام تظاهرات عليه رژيم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به پيشانی، شهيد شد. پيكر وی را در امامزاده جعفر همان شهرستان به خاک سپردند.

همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید

شهید احمد دهقان دهنوی

متولد: 1341/09/01

شهادت: 1361/09/24 پاسگاه زید

عملیات: پدافندی

محل خاکسپاری: گلزار شهدای مزار  دهنو پیر مراد

زندگینامه:

يكم آذر 1341 در روستاي دهنو از توابع شهرستان يزد به دنيا آمد. پدرش صفر، كشاورز بود. تا پايان دوره ابتدايی درس خواند. كشاورز بود. از سوی بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم آذر 1361 با سمت تک‌تيرانداز در خرمشهر بر اثر مسموميت و بيماری به شهادت رسيد. پيكر وی را در گلزار شهدای امامزاده پيرمراد زادگاهش به خاک سپردند.

وصیت‌نامه:

پدر و مادر من چون کوه استوار باشید و افتخار کنید که چنین بچه‌ای در دامن خود پرورش دادید.

امت مسلمان پیش قدم می‌شوند برای اسلام و قرآن و دفاع از وطن و ای امت باید این انقلاب اسلامی ایران را تا انقلاب مهدی حفظ کنید.

انتهای پیام/

 

Template Design:Dima Group