گروه: اخبار
تاریخ: 9:45 :: 2019/06/28
پیکر روحانی شهید «عبداللهی» بعد از ۳۷ سال به یزد بازگشت

پیکر پاک روحانی شهید «شعبانعلی عبداللهی سروی» بعد از فراق ۳۷ سال به یزد بازگشت.

پیکر پاک روحانی شهید «شعبانعلی عبداللهی سروی» بعد از فراق ۳۷ سال به یزد بازگشت.