گروه: اخبار
تاریخ: 17:30 :: 2019/05/22
تصاویر/ بازخوانی تخصصی نقش رسانه های استان یزد در دوران دفاع مقدس

نشست بازخوانی نقش رسانه‌های استان یزد در دوران دفاع مقدس با حضور اهالی، صاحب نظران و اساتید رسانه برگزار شد.

نشست بازخوانی نقش رسانه‌های استان یزد در دوران دفاع مقدس با حضور اهالی، صاحب نظران و اساتید رسانه برگزار شد.