به همت سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیون در دفاع مقدس؛
تاریخ: ۱۳:۵۵ :: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
برگزاری دعای عرفانی «عرفه»